Další výlet v podhůří Šumavy, kousek od hranice NP Šumava, který snese jen superlativa!
Výhledy, krásné lesy, louky, život na Šumavě a nedosažitelné bydlení. Na trase na vás opravdu čeká vše, včetně zajímavé historie. Jak už napovídá úvodní foto, začínáme právě ve Vatěticích, kam jsme se dostali autem, a kde i parkujeme.
zdroj: Kudy z nudy
Nedaleko šumavských Hartmanic je osada Vatětice. Kdysi významná obec za minulého režimu takřka zanikla, stejně jako krásná kaple svaté Panny Marie Bolestné. Nový kostelík zasvěcený této patronce nechal na své náklady vybudovat Jakub Vinčálek mezi lety 2012 až 2017.
Kdysi významná obec s krásnou kaplí, kterou ale za minulého režimu kdosi zbořil, postupně ubývalo i lidí, přibývalo dobytka a dominantou Vatětic se stal kravín se silážní jámou. Dnes je ale naštěstí vše jinak. Kapli, do které se vejdou desítky lidí, postavil Jakub Vinčálek za své a rodinné peníze. Okolní ruiny zbořil a kámen použil právě na stavbu kaple.

Na základě dochovaných snímků vypracoval Ing. arch. Martin Volejník projekt, jenž zachovává původní dispozice kaple, ale obohacuje je o nové prvky v intencích historismu. Inspirací se mu stala především kaple Panny Marie Pomocné v nedaleké Červené u Kašperských Hor. Realizace projektu je nejdůstojnějším připomenutím dějinných zvratů, které místo poznamenaly.

Kostelík byl stejně jako zaniklá kaple zasvěcen sv. Panně Marii Bolestné. Nový kostelík má na rozdíl od té původní i kruchtu a větší věž, aby se do ní vešel zvon. Novodobý donátor kostelíka pan Jakub Vinčálek doplnil interiér skleněným oltářem z dílny renomované sklářky Vladěny Tesařové. V kapli jsou slouženy příležitostné mše a konají se duchovní akce, jako třeba adventní setkání při svíčkách.
Nebyla to jen samotná kaplička, která nás na toto místo dovedla, ale právě i tento výhled z místních luk, kde je možno sledovat východ. Slunce se po ránu vyšplhá nad hrad Kašperk a osvítí i kostel sv. Mikuláše, který je odsud také vidět. Nádherná scenérie.
sv. Mikuláš / Kašperské Hory
sv. Mikuláš / Kašperské Hory
Hrad Kašperk
Hrad Kašperk
Z Vatětic se vydáváme z kopečka do údolí bývalého Sloního potoka, dnes už se místní tok nazývá Radešovský. K tomu místu se váže zajímavá historie. Vypráví o ní Emil Kintzl v jednom z dílů pořadu Zmizelá Šumava. Jungův mlýn a moře blatouchů. Je jaro, které tomuto místu nejvíce sluší. Tolik zeleně a pozitivní energie v jednom. Magické!
Dobití energií, vyrážíme do prudkého kopce na Velký Radkov, kde to vlastně ještě neznáme. O to větší to je šok, když do této malebné osady dorazíme. Bydlet zde musí být sen! S pocitem beznaděje pouze procházíme a moc se těšíme zpět do garsonky na Vinohradech! (humor)  
Hned za Velkým Radkovem je posezení a ideální čas načerpat další síly a třeba se občerstvit. Teď je to na vás, zda se rozhodnete jit přes Malý Radkov dále přes vesničky zde na Hartmanicku, nebo zvolíte cestu přes další kopec až na Velký Babylon. Věřte, že pokud vás Velký Radkov oslovil, tak Babylon vás donutí se po návratu domů podívat na místní realitky, jestli náhodou není jedna z chalup na trase k prodeji. Haha, není! 
Na Velkém Babylonu je opět příjemný přístřešek a sezení. Cestou lesem jsme narazili na desítky velkých mravenišť, což ve srovnání s předchozími týdny, kdy zde byl ještě sníh, je celkem zajímavý progres. Trasa nebude úplně pro kočárky a cyklisty, něco málo jsme nastoupali a volíme spíše lesní pěšinky. Je tu dost kamení. Lépe tedy pěkně po svých a dítě třeba do krosny. Počítejte také, že na trase pravděpodobně nikoho nepotkáte, alespoň my to tak měli.
Velký Babylon je nejvyšším bodem na trase a my se bez pomoci výjimečně nespolehlivých mapy.cz vrácíme zpět a necháme se vést jen intuicí a skrze louky a lesy pomalu přicházíme do Štěpanic.
Posledním průchozím bodem na trase je Mirkov. Místo, kde kdysi byl také mlýn. Dnes jsou tam asi 3 velké domy a přechází se přes Radešovský potok. V místní studánce je možné i doplnit palivo. Posledních 70 výškových metrů a jsme zpět ve Vatěticích. Chcete video? Máte ho mít! A mapu berte s nadhledem.... šli jsme to dost punkově 🤍
Díky - Martin 
Back to Top